De Christus de Verlosser Kerk
Dit was ons uitzicht vanuit onze slaapkamer op de 2e Obydenskaja-straat!
De Christus de Verlosser Kerk
De Christus de Verlosser Kerk heeft een zeer bizarre geschiedenis achter de rug. In 1831 besloot de invloedrijke Moskovische monnik Dmitri Monomach dat er op een stuk gewijde grond aan de rivier de Moskva een kathedraal moest verschijnen die alle andere in Moskou en omgeving moest doen verbleken. Gesteund door de patriarch van Kiev begon de monnik met "fund-raising". Toen in 1849 eindelijk met de bouw zou worden begonnen was Dmitri Monomach hem met de volle pond gesmeerd en kon de Moskovische Kerk opnieuw beginnen met geld verzamelen.
In 1889 stond de kerk er eindelijk (zie de zwart-wit foto uit 1903). Na de Russische revolutie van 1917 werden veel kerken voor andere doeleinden ingezet. Er zijn voorbeelden te over van kerken die dienst deden als opslagplaatsen, zwembaden of als Museum voor het Atheïsme. Toen eind jaren 20 Iosif Stalin aan de macht kwam werd de Kerk opgeblazen om plaats te maken voor een Groot Sovjetpaleis van het Socialisme (brokstukken van de kerk werden nog gebruikt bij de bouw van het nabijgelegen metrostation "Kropotkinskaja"). Tot de ontwerpers van dit Sovjetpaleis behoorde de beroemde vormgever Vladimir Tatlin. Toen men in de jaren dertig met de bouw wilde beginnen bleek de ondergrond te drassig om het reusachtige gebouw te kunnen dragen. Van het superproject werd afgezien en op de kale plek verscheen een nietszeggend zwembad.
Na de omwenteling van 1991 waren de rollen weer omgedraaid. Op instigatie van de Moskouse burgemeester Luzhkov werd het zwembad gesloopt en kon de herbouw van de Christus de Verlosser Kerk beginnen. In 1997 werd dit project voltooid.


Vrienden
M. en ik hebben in Moskou een aantal vrienden opgezocht. Allemaal oude bekenden van vroeger: Tanja, Leonid, Maksim en Esselien. Alleen Vladimir Poetin bleek helaas geen tijd voor ons vrij te kunnen maken.

Leonid en Maksim


De voordeur bij ons huis aan de Obydenskaja-straat
De nieuwe liftmotor is gebracht.
Onze verblijfplaats
Esselien en Maksim waren zo goed om ons een verblijfplaats in het centrum van Moskou aan te bieden. Zij bewonen daar een prachtig appartement op de achtste verdieping met uitzicht op de Christus de Verlosser Kerk en het Kremlin.
Weinig waardering konden wij opbrengen voor de verrassing dat van de ene op de andere dag - zonder vooraankondiging - de lift afgesloten werd; voor de duur van drie maanden... Natuurlijk, het lijkt erger dan het was, want een Russische achtste verdieping is bij ons pas de zevende (Russen kennen geen begane grond, maar beginnen direct bij 1 te tellen). Daar staat tegenover dat de Russische verdiepingen nogal hoog zijn, zeker drie meter...

Prijzenflexibiliteit
Bij de kassa's van de meeste musea in Rusland hangen twee verschillende prijslijsten: één met prijzen voor Russen en één met prijzen voor buitenlanders. De buitenlander-prijzen zijn gemiddeld 10 keer zo hoog als die voor de Russen. Vroeger kon ik mij enorm opwinden over dit opmerkelijke verschil, maar tegenwoordig accepteer ik het maar als een exotisch en onontkoombaar feit.
Niet iedereen legt zich hier zo gemakkelijk bij neer. Een kaartje voor het Moskouse Kremlin kostte mij 200 roebel (zo'n 20 gulden), terwijl Russen 30 roebel betalen. Voor ons bij de kaartcontrole stonden een Russische vrouw en een buitenlandse man. De vrouw had twee Russenkaartjes gekocht en werd door de controleur om opheldering gevraagd. Zonder blikken of blozen schoof de vrouw hierop pijlsnel een briefje van 50 roebel in de hand van de controleur. Deze accepteerde dat dadelijk, waarbij hij onopvallend om zich heen keek om zich ervan te vergewissen dat geen van zijn meerderen ooggetuige was van deze fooi. De vrouw en haar buitenlandse man konden doorlopen.
In het voordeel van de Russen spreekt het vervolg op deze episode: de vrouw en de man werden bij het bezoek aan één van de kerken binnen het Kremlin opnieuw aangehouden, ditmaal door een oude vrouw. De Russin bood haar een kleine fooi aan, maar deze werd door de vrouwelijke controleur resoluut afgewezen, zij was niet omkoopbaar. Het paar mocht echter wel de kerk in.
 


Rust in het centrum van MoskouZomaar een bankgebouw in Moskou.